ОШИ Клас Пиано
IMG_3439
ОШИ Клас Пиано

Ръководител Геновева Трифонова
От дълги години в школата по пиано се обучават деца от различни възрастови групи. В края на всеки срок традиционно се изнася вътрешна продукция на децата, които са се обучавали през кодината на този класически инструмент.