Настоятелство и Проверителна комисия

Читалищното настоятелство на НЧ „Георги Парцалев – 1901“ град Левски е в състав:

Снежина Любенова

Председател на настоятелството

Петя Чолакова 
Ралица Белчева 
Боян Кирилов 
Нина Пенчева
Виктория Петрова
Тоня Тодорова

Петя Станчева

Председател на комисята

Десислава Георгиева 
Цанка Михайлова