ДТС „Чудесия“
IMG_0523
ДТС „Чудесия“

ДТС “Чудесия” е създаден през месец октомври 2023 г. и в него танцуват най-малките деца.

Ръководители: Даринка Богданова и Радослав Славеев