Забавна ваканция 2021
001-1
Забавна ваканция 2021

 НЧ „Г. Парцалев – 1901“ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни оргонизират „Забавна ваканция 2021“ за децата, от 15 юли до 15 август. Заниманията ще са за деца на възраст от 6 г. до 14 г.

      Записвания могат да се правят на тел.: 088 9686190 – Силвия Антонова – секретар на НЧ „Г. Парцалев – 1901“.