ПРЕКРАТЯВА СЕ ПРЕМАНЕТО НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ГЕРГЬОВСКИ ЛЮЛКИ 2024”, ПОРАДИ ЗАПЪЛНЕНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА
IMG_1328
ПРЕКРАТЯВА СЕ ПРЕМАНЕТО НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ГЕРГЬОВСКИ ЛЮЛКИ 2024", ПОРАДИ ЗАПЪЛНЕНА КОНКУРСНА ПРОГРАМА