ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА МУЗИКАЛНО-ПОЕТИЧНА КОМПОЗИЦИЯ “НАРИЧАТ МЕ БЪЛГАРИЯ”
IMG_0194
ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНА МУЗИКАЛНО-ПОЕТИЧНА КОМПОЗИЦИЯ "НАРИЧАТ МЕ БЪЛГАРИЯ"