ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ГЕРГЬОВСКИ ЛЮЛКИ”- 2024 гр. ЛЕВСКИ
IMG_0749
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ГЕРГЬОВСКИ ЛЮЛКИ”- 2024 гр. ЛЕВСКИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки” се провежда ежегодно на 1 май. Фестивалът има  състезателен характер и  цел да издири, съхрани и популяризира фолклорното ни наследство и в частност на северняшката фолклорна област, да стимулира културните и образовате­лни институции при работа с различни възрастови групи в областта на песента, танца и музиката.

  • Участие във фестивала могат да вземат всички групи, състави, оркестри, ансамбли, индивидуални изпълнители в областта на българския фолклор.
  • Възрастови ограничения за участие няма.Възрастта е от значение само в конкурсната програма и при оценяването.
  • Участници от музикални училища или паралелки с профил „Музика“ ще бъдат класирани отделно.
  • Не се допуска използването на плейбек
  • При превишаване лимита от време за участие, ще бъде прекъснато озвучаването.

 

1.МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – Летен театър –  НЧ «Георги Парцалев 1901» гр. Левски, общ. Левски

2.ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ – 1 май 2024 г. (сряда)

3.ОРГАНИЗАТОРИ – ОБЩИНА ЛЕВСКИ и НЧ „ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ” гр. ЛЕВСКИ

  1. ЧАС НА ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ – 9,00 часа

 

УСЛОВИЯ за УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ГЕРГЬОВСКИ ЛЮЛКИ” гр.ЛЕВСКИ-2024

http://www.oblevski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1483:-2024-&catid=2:2009-02-06-12-02-11