Дни на Националната седмица на четенето в детските градини в град Левски
IMG_3327
Дни на Националната седмица на четенето в детските градини в град Левски
Дните на Националната седмица на четенето в детските градини в град Левски – ДГ „Локомотив”, ДГ „Слънце” и филиал на ДГ „Слънце”, преминаха под формата на театрално представление, което децата разиграха с подарените им мини-комплекчета за театър на приказката „Дядовата ръкавичка”.
    На първокласниците от СУ „Крум Попов” и ОУ „Максим Горки” им бяха прочетени зимни приказки, които те изслушаха с интерес, а след това отговаряха на зададени въпроси по приказките и на закачливи гатанки.
    Всички деца получиха лакомства и покана да посетят, а също и да станат читатели на Библиотека „Веселина Геновска” при НЧ „Георги Парцалев-1901” град Левски.