ДГ „Слънце” стартира проект „Рисувам музиката” по НП „Хубаво е в детската градина” в партньорство с НЧ „Георги Парцалев – 1901” гр. Левски
393758667_1061886948515329_5033105790970917862_n
ДГ „Слънце” стартира проект „Рисувам музиката” по НП „Хубаво е в детската градина” в партньорство с НЧ „Георги Парцалев - 1901” гр. Левски

В началото на учебната 2023/2024 година в ДГ „Слънце” стартира проект „Рисувам музиката” по НП „Хубаво е в детската градина” с изпробване на модел за социално и емоционално развитие на деца от ДГ „Слънце” чрез средствата на изобразителното и музикалното изкуство. Реализирането на модела се осъществява чрез допълнителни дейности в образователни направления „Музика” и „Изобразително изкуство”, интегрирани с образователното съдържание на „Физическа култура”. Бенефициенти са шест групи от детската градина – 100 деца с техните родители и 12 учителя. Времетраенето на проекта обхваща девет календарни месеца. Традиционните методи на преподаване се реализират чрез компетентностен подход. Работи се за развиване на фина моторика, графични умения, музикално- слухови възприятия и двигателни умения. Очакваните резултати от дейностите са свързани с повишаване на социалните  и емоционалните компетентности на децата, стимулиране на творческия им подход към действителността

По време на дейностите ще бъде осъществено партньорство с НЧ „Георги Парцалев – 1901” в лицето на Иво Панов, който ще посещава два пъти месечно заниманията на децата в детската градина. Неговите визити са свързани с практическо представяне по лесен и достъпен начин на образци от изобразителното изкуство.

Иновативната дейност в проекта се изразява в рисуване по музикално произведение- детска песен, класическа, народна и естрадна музика. Всяка ситуация включва визуално и слухово възприятие-  слушане на музика, гледане на видеоклип и рисуване по зададената тема. Включват се подходящи музикално- подвижни игри и ритмични движения.. Родителите участват активно в проектните дейности в ролята на „учители”, партньори и състезатели.

Проектът е разработен от старши учител Светлана Любенова и е на стойност 3 895лв.