Даринка Богданова и Радослав Славеев на гости при децата от ДГ “Слънце” гр. Левски
IMG_9527
Даринка Богданова и Радослав Славеев на гости при децата от ДГ "Слънце" гр. Левски

На 21 януари ръководителите на танцовите състави към читалището посетиха ДГ “Слънце” гр. Левски и се включиха в педагогическа ситуация по музика на тема „Хоро се вие!” .

Основната цел на г-жа Богданова и г-н Славеев бе да се формират слушателски умения у децата от първа група.

Задачата, която си бяха поставили беше свързана с разпознаване на народна музика и съпоставяне с марш.

В процеса на работа с децата преди да се пристъпи към изпълнението на „Хорце”-то , ръководителите подготвиха групата  чрез метроритмично  упражнение – леко потропване с крака.  Организирани бяха децата в две хора едно до друго с цел да се научат по-лесно стъпките. Едното хоро се ръководеше от г-жа Багданова, а другото от учителката на групата.  Г-н Славеев съпровождаше изпълнението с тъпан. След като танца бе  повторен  два пъти  хората бяха съединени.

Ръководителите през цялото време се стремяха да подчертаят веселия и игрив характер на мелодията, за да увлекат децата към желаното изпълнение.

Сравняването и съпоставянето на музика с еднакви размери, но с различен характер бе важен творчески похват в музикално-творческата дейност.