БЛАГОДАРНОСТ
347586451_279391957897103_3807407065497564118_n
БЛАГОДАРНОСТ

От името на Настоятелството и целия екип на НЧ “Георги Парцарев 1901” гр. Левски и екипа на библиотека “Веселина Геновска” изразяваме нашата искрена благодарност към Супермаркет “АБСОЛЮТ +” за щедрото дарение.

С дарената ни парична сума ще бъдат закупени нови книги за обновяване книжния фонд на библиотеката.

Още веднъж, БЛАГОДАРИМ!