Второ място от ФФ ”Гергьовски люлки” за ДТС “Чудесия”
IMG_2114
Второ място от ФФ ”Гергьовски люлки” за ДТС "Чудесия"

Поздравления!