Театралния колектив при НЧ “Георги Парцалев-1901” ще вземе участие в традиционните празници на хумора и сатирата, посветени на Григор Вачков
IMG_2175
Театралния колектив при НЧ "Георги Парцалев-1901" ще вземе участие в традиционните празници на хумора и сатирата, посветени на Григор Вачков