Даринка Богданова и Радослав Славеев са сред наградените участници в Единадесетия национален конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2024“
Untitled
Даринка Богданова и Радослав Славеев са сред наградените участници в Единадесетия национален конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2024“
Даринка Богданова и Радослав Славеев са сред наградените участници в Единадесетия национален конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2024“ организаран от Синдикат на българските учители.
Темата тази година беше: „Развитие на критичното мислене на децата и учениците в информационното общество – електронните устройства, медиите и фалшивите новини“
Двамата преподаватели са номинирани за призово место в  категория „Извънучилищни дейности“ и ще защитават публично разработката си по време на заключителния семинар от 25 до 30 август 2024 г. в Комплекс Лагуни – к.к. Албена. Те участваха с доклад на тема: “Развитие на критичното мислене на децата и учениците в информационното общество чрез извънкласни занимания в читалището”.
Поздравления! Пожелаваме им успех!