Честваме 115 години от обявяването на Независимостта на България
big_6047fa13f3e7cddd70d6e15b3e7c8b57
Честваме 115 години от обявяването на Независимостта на България
🇧🇬 Днес честваме 115 години от обявяването на Независимостта на България. На 22 септември 1908 година в двора на църквата „Св. 40 мъченици“ в старата българска столица Велико Търново княз Фердиданд прочита специален манифест, провъзгласяващ Независимостта на България. След това министър-председателят Александър Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество.
Провъзгласяването на Независимостта на България е политически акт, с който се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, наложена ѝ от Берлинския договор от 1878 г. Провъзгласяването на независимостта не само е голям успех за българската дипломация, но и след него васалното княжество започва да се нарича царство България, а княз Фердинанд I приема титлата цар на българите.
🇧🇬 Да живее свободна и независима България!
🇧🇬 Да живее Българският Народ!