БЛАГОДАРИМ ЗА НАПРАВЕНОТО ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ НА Г-ЖА АЛИПИЕВА!
IMG_9577
БЛАГОДАРИМ ЗА НАПРАВЕНОТО ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ НА Г-ЖА АЛИПИЕВА!

Благодарим Ви за дарените книги!

Пожелавам Ви здраве, професионална устойчивост пред предизвикателствата на времето и лично щастие!