Библиотечният фонд на библиотека “Веселина Геновска” се обогати с 12 нови заглавия дарени от Славена Николова
IMG_9493
Библиотечният фонд на библиотека "Веселина Геновска" се обогати с 12 нови заглавия дарени от Славена Николова

Благодарим за дарението г-жо Николова!

За никой не е тайна, че в днешно време средствата за закупуване на нова литература са изключително малко, така че подобни жестове посрещаме с огромна радост и благодарност! Дарението веднага беше описано в библиотечните регистри и  вече се предоставя за ползване.